Shell

Shell

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh

Tel043.732.7448

Email: info@beecorp.vn

 

   
 
 
   
 

 

Dầu tuabin

STT Tên sản phẩm Tóm tắt sản phẩm Download
1 Shell Turbo CC

Dầu tuabin cao cấp cho các tuabin Khí Công nghiệp,  Hơi nước & Chu trình Hỗn hợp

2 Shell Turbo DR 46

Shell Turbo DR 46 là dầu thủy lực và bôi trơn chống cháy gốc Tri-Aryl Phosphate sản xuất từ nguyên liệu được chọn cẩn thận.

3 Shell Turbo T

Shell Turbo T từ lâu được xem là dầu tuabin tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp.