Shell

Shell

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh

Tel043.732.7448

Email: info@beecorp.vn

 

   
 
 
   
 

 

Dầu máy nén lạnh

STT Tên sản phẩm Tóm tắt sản phẩm Download
1 Shell Refrigeration S4 FR-V

Dầu Shell Refrigeration S4 FR-V là dầu làm lạnh tổng hợp gốc benzen ankyl hóa.

2 Shell Refrigeration S4 FR-F
3 Shell Refrigeration S2 FR-A

Dầu Shell Refrigeration S2 FR-A là dầu máy nén lạnh, độhòa trộn thấp, mục đích dùng trong các máy nén lạnh có chất Amoniac.