Shell

Shell

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh

Tel043.732.7448

Email: info@beecorp.vn

 

   
 
 
   
 

 

Dầu thủy lực

STT Tên sản phẩm Tóm tắt sản phẩm Download
1 Shell Tellus S2 V 68

Shell Tellus S2 V là dầu thủy lực chất lượng cao, sử dụng công nghệ độc đáo được cấp bằng sáng chế của Shell có sự kiểm soát độ nhớt tuyệt hảo dưới ứng suất cơ học và trên phạm vi nhiệt độ rộng. Dầu này cung cấp tính năng bảo vệ tuyệt hảo trong hầu hết các thiết bị di động và những ứng dụng khác chịu được mọi phạm vi nhiệt độ vận hành hoặc môi trường rộng hơn.

2 Shell Tellus S2 M 68

Shell Tellus S2 M là dầu thủy lực chất lượng cao, sử dụng công nghệ độc đáo được cấp bằng sáng chế của Shell; có tính năng bảo vệ ưu hạng trong sản xuất và vận hành nhiều thiết bị di động. Chống phân hủy do nhiệt hoặc ứng suất cơ học, ngăn ngừa sự hình thành cặn có thể làm giảm hiệu suất của hệ thống thủy lực.

3 ShellTellus S4 ME

Dầu thủy lực Shell Tellus S4 ME được thiết kế đểgiúp người dùng cải thiện hiệu suất năng lượng của các hệthống thủy lực

4 Shell Tellus S3 M

Dầu Thủy lực Công nghiệp Không tro chất lượng cao.

5 Shell Tellus S2 V

Dầu thủy lực công nghiệp cho phạm vi nhiệt độ rộng

6 Shell Tellus S2 M

Shell Tellus S2 M là dầu thủy lực chất lượng cao, sửdụng công nghệ độc đáo được cấp bằng sáng chếcủa Shell;

7 Shell S2 ATF D2

Dầu Thủy lực và Trợ lực Tay lái tính năng cao ATF, cho Xe tải và Ô-tô Đường trường

8 Shell Irus Fluid C

Shell Irus Fluid C là loại chất lỏng nước-glycol chống cháy cao cấp chứa các phụ gia cực mạnh tăng cường khả năng chống mài mòn