Shell

Shell

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh

Tel043.732.7448

Email: info@beecorp.vn

 

   
 
 
   
 

 

Dầu gia công kim loại

STT Tên sản phẩm Tóm tắt sản phẩm Download
1 Shell Sitala B 850

Dầu cắt gọt kim loại pha nước

2 Shell Metalina B 200

Shell Metalina B 200 là dầu tưới nguội tổng hợp hoàn toàn có chất lượng cao, không chứa Bo, được khuyên dùng cho mài bềmặt cũng nhưmài tròn trên gang và kim
loại đen.

3 Shell Dromus BA

Shell Dromus BA là dầu cắt gọt pha nước đa dụng đểgia công cơ khí tải trọng nhỏ đến trung bình trên nhiều loại vật liệu.