Motul

Motul

Tìm kiếm sản phẩm

Motul Supraco 4015

Tên sản phẩm: Motul Supraco 4015
Xem tất cả: 1076
Danh mục sản phẩm: Dầu cắt gọt không pha nước

Motul Supraco 4015 là dầu cắt không pha nước được phát triển đặc biệt cho các hoạt động gia công doa sâu, khoan và tất cả các gia công khó trên kim loại chứa sắt hoặc không chứa sắt. Nó được khuyến nghị đặc biệt để sản xuất các bộ phận trong ngành y tế như kim tiêm, cấy ghép và thiết bị phẫu thuật.

Hotline
Sản phẩm khác